دانشنامه

تاریخچه کمپانی تویوتا ژاپن

تویوتا، شرکت خودرو سازی ژاپنی و چند ملیتی است، که دفتر مرکزی آن، در شهر تویوتا ،آیچی قرار دارد. شمار کارکنان شرکت تویوتا در سال ۲۰۱۳ بیش از ۳۳۳ هزار نفر اعلام شد و به عنوان بزرگترین خودرو ساز جهان شناخته می شود.