شعب و نمایندگی

واحد لجستیک و تحویل خودرو تویوتا

واحد لجستیک و تحویل خودرو تویوتا

مرکز ترخیص و تحویل خودرو به خریداران این مجموعه


  • آدرس : مشهد - بزرگراه آسیایی - کیلومتر 5 - مقابل آزادی 143
  • تلفن همراه : 09157972242
  • تلفن ثابت : 05138920015
  • پست الکترونیک :info@bluebuilding.ir
  • وب : www.bluebuilding.ir

واحد لجستیک و تحویل خودرو رنو

واحد لجستیک و تحویل خودرو رنو

مرکز تحویل خودرو به خریداران این مجموعه


  • آدرس : مشهد - بزرگراه آسیایی - کیلومتر 5 - مقابل آزادی 143
  • تلفن همراه : 09157972242
  • تلفن ثابت : 05138920015
  • پست الکترونیک :info@bluebuilding.ir
  • وب : www.bluebuilding.ir